Senior MLOps Engineer SoftServe

od 25 000 do 33 000 PLN

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy zespołem 11 000+ specjalistów doświadczonych w takich obszarach, jak Cloud, DevOps, Big Data, IoT, e-commerce, IT security czy experience design. W Polsce posiadamy biura w 7 lokalizacjach (nie licząc home office’ów): Wrocław, Gliwice, Kraków, Białystok, Gdańsk, Łódź, Warszawa.

Zmieniamy sposób, w jaki tysiące globalnych organizacji prowadzi działalność, opracowując najbardziej innowacyjne technologie i procesy w zakresie Big Data, Internetu rzeczy (IoT), Data Science i Experience Design.

Jako Senior MLOps Engineer w SoftServe Data Science Center of Excellence otrzymasz szansę na udział w szerokiej gamie projektów w różnych obszarach, domenach i technologiach.


B2B: 25000-33000 PLN+ VAT


TA OFERTA JEST DLA CIEBIE, JEŚLI:

 • jesteś absolwentem/ką informatyki lub innego pokrewnego kierunku,

 • masz co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w pokrewnej dziedzinie,

 • Znasz dobrze język Python i tradycyjny Python DS/ML,

 • umiesz projektować wzorce rozwiązań ML i operacjonalizacji,

 • biegle posługujesz się w narzędziach AI/ML i Data Engineering na dowolnej platformie chmurowej: GCP, AWS lub Azure,

 • znasz konfigurowanie potoków CI/CD/CT dla ML,

 • jesteś biegły/a w Kubeflow, MLflow lub podobnych narzędziach,

 • potrafisz obsługiwać platformy do orkiestracji kontenerów (Kubernetes),

 • jesteś dobry/a w zbieraniu wymagań i estymacjach,

 • masz doświadczenie w projektowaniu i budowaniu systemu danych - feature stores, 

 • orientujesz się w ekosystemach Hadoop i Apache Spark,

 • znasz platformamy orkiestracji Workflow, np. Airflow,

 • komunikujesz się w języku angielskiego na poziomie Upper-Intermediate lub wyższym.

I CHCESZ:

 • projektować i wdrażać pełne rozwiązania ML, tworzyć potoki i architektury danych, konfigurować infrastrukturę i optymalizować istniejące modele,

 • ustalać przypadki użycia, wymagania i oczekiwania z odbiorcami,

pracować i prowadzić zespół zgodnie z cyklem życia produkcji systemów ML,

 • dostarczać i obsługiwać systemy ML we współpracy z zespołami produktowymi,

 • ddrażać potoki produkcyjne dla rozwiązań ML,

 • wspierać i rozwijać infrastrukturę oprogramowania ML: CI/CD, magazyny danych, usługi chmurowe, konfiguracja sieci, bezpieczeństwo i monitorowanie systemu,

 • konfigurować skalowalne systemy monitorowania dla potoków danych i modeli ML,

 • pracować w różnorodnych projektach, używając najnowszych narzędzi.


RAZEM BĘDZIEMY:

 • Przygotowywać rozwiązania AI dla naszych klientów, wykorzystując najlepsze praktyki w zakresie Machine Learning i MLOps, DevOps i inżynierii oprogramowania,

 • współpracować z Data Scientistami, zespołem DevOps i inżynierami ML w celu budowy, infrastruktury, ustalenia procesów i potoków ML oraz ich integracji w istniejące środowiska biznesowe,

 • uczestniczyć w międzynarodowych wydarzeniach technologicznych,

 • zdobywać certyfikaty najnowszych technologii,

 • korzystać z programów edukacyjnych i systemów mentoringowych,

 • współpracować z wiodącymi światowymi firmami z naszego portfolio.

Aplikuj: https://career.softserveinc.com/en-us/vacancy/senior-mlops-engineer-78210

Senior Data Scientist SoftServe

od 22 000 do 30 000 PLN

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy zespołem 11 000+ specjalistów doświadczonych w takich obszarach, jak Cloud, DevOps, Big Data, IoT, e-commerce, IT security czy experience design. W Polsce posiadamy biura w 7 lokalizacjach (nie licząc home office’ów): Wrocław, Gliwice, Kraków, Białystok, Gdańsk, Łódź, Warszawa.

Zmieniamy sposób, w jaki tysiące globalnych organizacji prowadzi działalność, opracowując najbardziej innowacyjne technologie i procesy w zakresie Big Data, Internetu rzeczy (IoT), Data Science i Experience Design.

Jako Senior Data Scientist w SoftServe Data Science Center of Excellence otrzymasz szansę na udział w szerokiej gamie projektów w różnych obszarach, domenach i technologiach.


B2B: 22000-30000PLN+ VAT


JEŻELI:

 • Posiadasz tytuł Doktora lub Magistra w dziedzinie informatyki lub pokrewnej,

 • Jesteś biegły/a w stosowanej statystyce i data miningu

 • Znasz najnowsze osiągnięcia w dziedzinie uczenia maszynowego, uczenia głębokiego oraz ich zastosowania w rozwiązywaniu złożonych problemów,

 • Jesteś ekspertem/ka w więcej niż jednej specjalizacji Data Science: NLP, analiza szeregów czasowych, systemy rekomendacyjne i inne,

 • znasz cykle życia oprogramowania projektów AI i masz doświadczenie w procesach MLOps,

 • posiadasz doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań AI w co najmniej jednym środowisku chmurowym (AWS, GCP lub Azure),

 • nie są Ci obce skomplikowane projekty, w których używa się niezależnego osądu w szerokim zakresie określonych procedur i praktyk,

 • znasz rozwiązania Big Data i zaawansowane narzędzia danych na platformach chmurowych (mile widziane),

 • umiesz budować  i operacjonalizować modele machine learningowe: manipulacja danymi, projektowanie eksperymentów, opracowywanie planów analizy i generowanie wniosków,

 • posiadasz doświadczenie w tłumaczeniu złożonych koncepcji w sposób zrozumiały dla osób nietechnicznych,

 • biegle mówisz po angielsku (C1), tak aby prowadzić prezentacje oraz komunikację ustną i pisemną,

I CHCESZ:

 • Wdrażać i wspierać modele predykcyjne, stosować techniki data miningu,

 • Wspierać  analityczne w procesie operacjonalizacji modeli uczenia maszynowego,

 • Pracować z pełnym zestawem narzędzi do analizy danych, głębokiego uczenia i modelowania uczenia maszynowego, w tym głęboką analizą danych klientów, modelowaniem i wdrażaniem w produkcji,

 • Dokonywać decyzji dotyczących odpowiednich narzędzi obliczeniowych do badań, eksperymentów lub celów badawczych,

 • Tworzyć jasne, zwięzłe, dobrze zorganizowane i wolne od błędów oprogramowanie z odpowiednim zestawem technologicznym,

 • Prezentować wyniki bezpośrednio interesariuszom i zbierać wymagania biznesowe,

 • Kompilować i interpretować wyniki analiz oraz przyczyniać się do propozycji i wizji architektury dostarczanej klientowi.

 • Prowadzić zespoły do pomyślnego wykonania projektów.

RAZEM BĘDZIEMY:

 • Przygotowywać rozwiązania AI dla naszych klientów, wykorzystując najlepsze praktyki w zakresie Machine Learning i MLOps, DevOps i inżynierii oprogramowania

 • Uczestniczyć w międzynarodowych wydarzeniach technologicznych

 • Zdobywać certyfikaty najnowszych technologii

 • Korzystać z programów edukacyjnych i systemów mentoringowych

 • Współpracować z wiodącymi światowymi firmami z naszego portfolio


Aplikuj: https://career.softserveinc.com/en-us/internal-vacancies/senior-data-scientist-78749/apply

Sponsorzy wydarzenia

Partnerzy medialni